Visie & Beleid.

Een goed begin is het halve werk.

De Stichting Kinderprojecten Guatemala wil de kansen voor de kinderen in Guatemala verbeteren door te investeren in het onderwijs. Dat doen we voornamelijk door degelijke en betaalbare schoolgebouwen te bouwen voor de armste kinderen in Guatemala. Dat is de start van kwalitatief goed onderwijs.

Onze Missie.

“Alleen met goede educatie is de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken, waardoor de kwaliteit van leven voor de kinderen en families van Guatemala kan worden verbeterd. In de missie van SKG staat de school daarbij voorop, niet alleen als een plaats voor onderwijs, maar ook als een ‘thuis’ voor de kinderen.”

Ons beleid in het kort.

Fondsenwerving & communicatie

Wij concentreren ons op fondsenwerving en communicatie.

Lokale samenwerking

We werken nauw samen met enkele betrouwbare partners in Guatemala die de daadwerkelijke projecten realiseren.

Co-financiering

We maken zoveel mogelijk gebruik van cofinanciering (o.a. Wilde Ganzen) om een breed publiek te bereiken en meer waarde te halen uit de donaties en giften.

Zelfvoorzienende gemeenschappen

We streven naar de bouw van 1 tot 2 scholen per jaar in de armste zelfvoorzienende gemeenschappen in Guatemala die vaak in afgelegen gebieden liggen.

Onze werkwijze.

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en de kosten van reizen, administratie, fondsenwerving etcetera, worden doorgaans door de bestuursleden zelf betaald. Dit om alle giften en schenkingen zoveel mogelijk ten behoeve van de Guatemalteekse bevolking te laten komen.

Kleuterschool

SKG ondersteunt ook voorbereidende scholen (preprimaria) met 30 kinderen van vijf en zes jaar. Ze leren lezen, tellen, tekenen en er wordt natuurlijk volop geknutseld, gespeeld en gezongen. Goed voorbereid kunnen ze het jaar daarna naar de openbare lagere school gaan.

Basisschool

Volgens de overheid kunnen de kinderen naar de openbare school. Maar veel van de allerarmste gezinnen kunnen het jaarlijkse inschrijfgeld, de verplichte schooluniformen, de boeken en het lesmateriaal niet betalen. ‘Onze’ scholen bieden de kinderen lagere school onderwijs op basis van een programma dat goedgekeurd is door het ministerie van Onderwijs in Guatemala.

Middelbare school

Jongeren kunnen op de scholen in Guatemala een driejarig voortgezet onderwijsprogramma volgen, opgesteld op basis van een regulier overheidsprogramma waarin ook veel aandacht is voor praktijkonderwijs. Na deze drie jaar kunnen ze kiezen om nog drie jaar door te studeren of school te combineren met het leren van een vak.

Computerlokaal

Ook voor kinderen in Guatemala is het essentieel te leren met de computer en computerprogramma’s om te gaan, vooral als je verder wilt komen en kans wilt maken op een betere baan. SKG ondersteunt daarom computerlokalen waar alle kinderen van school les krijgen. Voor de kinderen is het in ieder geval leuk en spannend om alle programma’s en het typen onder de knie te krijgen en de beste en snelste op de computer te zijn!

Leraren

Zonder de Guatemalteekse leraren zouden de kinderen nooit de educatie kunnen krijgen die ze verdienen. De leraren op de school in Alotenango werken hard en maken lange dagen voor een bescheiden salaris. Allen hebben ze een groot hart voor de kinderen en weten zelf hoe belangrijk een opleiding is. Ook worden ze gestimuleerd met cursussen en verdere studie.

Bibliotheek

SKG financiert kleine bibliotheken met een diverse verzameling boeken voor alle leeftijden. Hier kunnen de kinderen ter plekke een boek lezen, alleen, met een vriendje of samen met een vrijwilliger.

Keuken

Om te zorgen dat de kinderen in ieder geval één gezonde maaltijd binnen krijgen en genoeg energie hebben om te leren, proberen wij ervoor te zorgen dat er een bruikbare keuken is.