Onze partners.

Samen staan we sterker.

Stichting Kinderprojecten Guatemala werkt nauw samen met verschillende (lokale) organisaties.

2.png

Constru Casa

Lokale partner

Constru Casa is een non-profit organisatie die zich middels het bouwen van huizen en scholen inzet voor het armste deel van de bevolking van Guatemala. Voor SKG is Constru Casa een van de belangrijkste partners in Guatemala. Constru Casa helpt bij het vinden van nieuwe projecten en de uitvoering van de bouw van scholen. Constru Casa betrekt hierbij heel nadrukkelijk de lokale gemeenschap.

Wilde ganzen

Wilde Ganzen

Nederlandse partner

Wilde Ganzen steunt overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop doorbreken met kleine, slimme projecten. Via co-financiering hebben zij inmiddels vele projecten van SKG ondersteund. Voor Wilde Ganzen is het belangrijk dat de projecten op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd en écht resultaat boeken.

4.png

Los Niños

Lokale partner

Deze stichting is al een lange tijd bezig met de verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg en de leefomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen in Guatemala. Los Niños en SKG hebben nauw samengewerkt bij de realisatie van het eerste project in Alotenango. Nog steeds hebben SKG en Los Niños nauw contact en ondersteunen ze elkaars projecten.

5.png

Casa Sito

Lokale partner

Casa Sito is een stichting die 15 jaar geleden is opgericht. Deze richt zich op diverse onderwijsprojecten in de armste gebieden van Guatemala. Bij een aantal projecten heeft SKG nauw samengewerkt met Casa Sito.