Over SKG.

Waar het allemaal begon.

De Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) is in maart 2007 opgericht door leden van de vereniging Guateniños, een vereniging voor gezinnen die kinderen hebben geadopteerd uit Guatemala. De vereniging Guateniños bevordert de contacten tussen de adoptiegezinnen en de adoptiekinderen uit Guatemala en behartigt in voorkomende gevallen ook hun belangen.

“Het is geweldig te zien welke impact we met de SKG projecten hebben in de arme, afgelegen dorpjes in Guatemala. Vaak helpt het hele dorp mee bij de bouw van een school en vervolgens is iedereen trots op het resultaat. Met deze kleinschalige projecten maken we echt een groot verschil!”

Wolter Sillevis Smitt, Voorzitter

Bij de leden van de vereniging Guateniños bleek de behoefte aanwezig om naast de uitwisseling van informatie ook daadwerkelijk iets positiefs te doen voor kinderen in Guatemala. Vandaar dat besloten is tot de oprichting van SKG om schoolprojecten ter hand te nemen in Guatemala. 

Wij voelen ons erg betrokken bij het land waar onze adoptiekinderen vandaan komen en willen er graag aan bijdragen dat de kinderen in Guatemala ook naar school kunnen en een betere toekomst krijgen.

 Onderwijs is in onze visie een van de belangrijkste voorwaarden om de onderdrukte Maya-bevolking uit Guatemala op weg te helpen naar een betere toekomst. 

Over Guatemala

Guatemala is een prachtig land in Midden-Amerika. Het land heeft een rijke culturele geschiedenis. De eeuwenoude Maya-cultuur, waaruit de indiaanse bevolking voortkomt, is een van de oudste en hoogst ontwikkelde culturen ter wereld. Van 1960 tot 1996 is het land geteisterd door een burgeroorlog, en ook daarna is de rust nog zeker niet hersteld. 

Een groot gedeelte van de bevolking leeft in armoede en de graad van scholing is zeer laag. Vanaf 1995 is een groep kinderen vanuit Guatemala in Nederland geadopteerd. De gezinnen waarin deze kinderen zijn opgenomen voelen zich zeer betrokken bij Guatemala en de Gualtemalteekse cultuur. Vanuit die achtergrond is SKG opgericht.