Noodhulp

Uw hulp is direct nodig!

SKG richt zich op het structureel verbeteren van de kansen van kinderen, en in eerste instantie dus niet op noodhulp in reactie op een incident of een ramp. 

Toch kan het voorkomen dat kinderen en gezinnen in Guatemala met wie we hebben samengewerkt worden getroffen door een ramp. In deze bijzondere omstandigheden kunnen we via speciale acties bijdragen met noodhulp om de acute nood te verlichten. We hebben dat gedaan na een vulkaanuitbarsting en recent bij de corona crisis.

Noodhulp - Corona, 2020

Guatemala wordt momenteel hard getroffen door de Corona-crisis. Na een relatief rustige start in het voorjaar is het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers de afgelopen maanden sterk toegenomen. Er is een avondklok ingesteld en het openbare leven ligt grotendeels plat.

Onze partners Los Niños en Constru Casa hebben ons verzocht directe hulp te verlenen in de vorm van voedselpakketten voor families, behorend tot de dagloners, zonder vaste contracten. Mensen die in de bouw of bij de koffie-oogst werken of als hulp in de huishouding. Zij worden nu extreem hard getroffen, vanaf de dag van de lockdown zijn er nauwelijks meer inkomsten. 

Via Los Niños ondersteunen we 50 gezinnen in de buurt van Alotenango gedurende een periode van 3 maanden met voedselpakketten.

Via Constru Casa ondersteunen we met voedselpakketten een groep van 20 families in 3 dorpen waar we in het verleden een school hebben gebouwd of waar we in de toekomst actief hopen te zijn: Tepe Nance, San José (San Pedro Pinula) en Gancho Caoba. De gezinnen die door een lokaal buurtcomité zijn geselecteerd, leven in extreme armoede.

In het totaal besteden we ruim 10.000 euro aan noodhulp in het kader van corona waarmee we 70 gezinnen direct helpen.

Corona noodhulp in cijfers

Geen woorden maar daden.

Noodhulp - El Fuego, 2018.

Op 4 juni 2018 zijn bij de grote vulkaanuitbarsting van El Fuego vele slachtoffers gevallen. De vulkaan ligt in de buurt van Alotenango, waar we 10 jaar geleden samen met Los Niños onze eerste school bouwden.

De school is de afgelopen maanden gebruikt voor een hulpactie aan de getroffen kinderen en gezinnen. We hadden rechtstreeks contact met de mensen in Alotenango en hebben besloten vanuit SKG deze acties te ondersteunen. In korte tijd is €1.500 voor noodhulp ingezameld, waarmee water, voeding en kleding gekocht kon worden voor de getroffen gezinnen.

Noodhulp El Fuego in cijfers

Geen woorden maar daden.

Nood hulp
In
Beeld