Tepe Nance, 2019

Het project Tepe Nance bestond uit de bouw van twee lokalen met sanitaire voorzieningen. Begin 2019 werd de fondsaanvraag bij Wilde Ganzen goedgekeurd en met hun fantastische steun is elke opgehaalde euro met 50 % vermeerderd. Het project werd eind april 2019 tevens uitgeroepen tot ‘Project van de week’ door Wilde Ganzen. Mede door deze mooie publiciteit is in mei 2019 het benodigde bedrag van €22.882 binnengehaald. Eind juni is de bouw van start gegaan en de opening van het nieuwe gebouw vond op 3 september 2019 plaats.

Jutaipa, 

Guatemala 

2019

Het project in cijfers

Geen woorden maar daden.

Het verhaal.

Tepe Nance ligt in het zuidoostelijke gedeelte van Guatemala, dicht bij de grens met El Salvador. Het kent een warm klimaat en de kleine gemeenschap werkt voornamelijk op het boerenland. De school is in 1998 opgezet en biedt plek aan 195 basisschoolleerlingen. De afgelopen 20 jaar heeft de school hard gewerkt om een educatieprogramma op te zetten dat bijdraagt aan het welzijn van de gemeenschap. 

De gemeenschap heeft actief bijgedragen aan de bouw.

Bij de opstart van de bouw is hulp ontvangen van een docent van de Mario Galvez Universiteit, die met studenten helpt bij het houden van toezicht op de voortgang van de bouw. Dit is gratis advies voor ons. Samen met Ranferí, de bouwbegeleider van Constru Casa hebben ze geconstateerd dat gezien het verloop in het terrein, het zeer aan te raden is een zogenaamde ‘muro de contención’ te bouwen (werende muur, extra versteviging om hoogteverschil/zakkende grond op te vangen). We hebben ingestemd met deze extra muur en slaagden erin de extra kosten in het project op te vangen.

De bouw is in september 2019 succesvol afgrond. Op 3 september 2019 is de opening van het nieuwe gebouw groots gevierd.

Giften voor toekomstige projecten blijven van harte welkom.

Project
In
Beeld