Chicamán, 2018

In november 2017 is SKG samen met Constru Casa gestart met een nieuw project in Chicamán, gelegen in El Quiché, Guatemala. SKG en Constru Casa bouwen twee lokalen voor het middelbare onderwijs met twee toiletten ter vervanging van de huidige houten lokalen die in slechte staat zijn. Met nieuwe lokalen gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog en hebben deze kinderen een betere kans in de toekomst.

El Quiché, 

Guatemala 

2018

Het project in cijfers

Geen woorden maar daden.

Het verhaal.

Met nieuwe lokalen gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog en hebben deze kinderen een betere kans in de toekomst.

De totale projectomvang bedroeg €22.622. De Stichting Wilde Ganzen steunde het project en vermeerderde elke euro met 50 cent. In februari 2018 hadden we de benodigde fondsen bijeen en in april ging de bouw van start.

De bouw is in juni 2018 binnen de geplande tijd en budget afgerond. De evaluatie van het project is inmiddels afgerond en ingediend bij Wilde Ganzen. 

Giften voor toekomstige projecten blijven van harte welkom.

Project
In
Beeld