Salquil Grande, 2016

In 2016 heeft SKG geholpen bij de bouw van een nieuwe basisschool voor het dorp Salquil Grande. Het dorpje telt 4.898 inwoners en ligt in de buurt van de stad Nebaj, in de noordelijke bergstreek El Quiché.


El Quiché, 

Guatemala 

2016

Het project in cijfers

Geen woorden maar daden.

Het verhaal.

Voor deze streek, waar veel boeren wonen die van een minimaal salaris moeten rondkomen, is het van groot belang dat hun kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Daarvoor is een goed schoolgebouw een eerste vereiste. In een groot deel van het oude schoolgebouw in het dorp was het vaak moeilijk lesgeven. Vooral tijdens het regenseizoen, als de regen door het dak naar binnen viel en de aarden vloer in een modderpoel veranderde.

Naast de 12 lokalen van beton, waren er 7 houten leslokalen met een zandvloer. Deze 7 lokalen zijn zeer bouwvallig, houten schoten met ijzeren dakplaten, geen ramen, zeer donker en de regen komt bij sommige lokalen naar binnen. 1 lokaal ligt dicht bij een toilet groep en de stank dringt door in het lokaal. De kinderen rouleren per klas om van dit lokaal te gebruiken. De 7 lokalen zijn gebouwd omdat er te weinig ruimte was. Een lokaal is als een soort hut bovenop een ander lokaal gebouwd. De ouders van de kinderen hebben elk 40 QTZ per familie bijgedragen voor de bouw van de 7 noodlokalen – om toch extra ruimte te creëren om les te geven aan de kinderen.

Met de bouw van een nieuwe school, bestaande uit 5 klaslokalen, was een bedrag van 34.000 euro gemoeid. We hebben de school gebouwd met onze partnerorganisatie in Guatemala Constru Casa. De Stichting Los Ninos heeft een grote bijdrage geleverd en Wilde Ganzen heeft het project ondersteunt door elke opgehaalde euro met 50 cent te verdubbelen.

Project
In
Beeld