Berlin Mixco, 2015

Met het project Berlin Mixco, heeft SKG twee extra klaslokalen voor een lokale school weten te realiseren. Het plaatsje Mixco ligt vlak buiten Guatemala-stad en is over het algemeen slecht ontwikkeld. De stad heeft te maken met de nodige problemen op gebied van huisvesting, infrastructuur en veiligheid. Met deze twee extra lokalen kunnen 80 extra kinderen naar de kleuterschool (pre-primaria).

Mixco, 

Guatemala 

2015

Het project in cijfers

Geen woorden maar daden.

Het verhaal.

Onze partnerorganisatie Constru Casa is enkele jaren geleden een samenwerking aangegaan met een lokale school in Berlin Mixco. Er is een goede pre-primaria opgezet van 4 lokalen met een bijbehorend project dat zorgt voor een tandartsvoorziening voor de naar school gaande kinderen. De buurtgemeenschap van Berlin is zeer hecht en heeft een hele goede indruk gemaakt. Echter, deze faciliteit was te klein voor de toenemende behoefte tot onderwijs. Bovendien werd voorafgaand aan de bouw gebruik gemaakt van één klaslokaal op een andere locatie. Dat leverde de nodige logistieke problemen op. Tevens was het voor ouders niet gewenst kinderen op de twee verschillende locaties te hebben, aangezien het een gevaarlijk gebied is om te verblijven.

Het comité van de school is hecht en sterk gemotiveerd. Het pre-primeria is de basis van het onderwijs. Veel kinderen gaan pas met 7 jaar naar de eerste klas lagere school, en zo’n 60% van alle startende kinderen faalt in het eerste schooljaar en moet dat dan overdoen. Door meer kleuteronderwijs beschikbaar te hebben, en toegankelijk te laten zijn voor alle kinderen (ook uit extreem arme groepen, en niet alleen op basis van privé-onderwijs voor de rijkere groepen uit de samenleving), is bewezen dat veel meer kinderen succesvol kunnen zijn in de eerste klas van de lagere school. De nieuwe lokalen die we gebouwd hebben brengen direct meer kleuters in het onderwijs.

Het project omvatte de bouw van 2 extra klassen met toiletten. Hierdoor kunnen 2 maal 40 kinderen extra kleuteronderwijs ontvangen. De kosten van het project bedroegen circa € 24.500.

Namens de kinderen van Berlin Mixco van harte bedankt dat wij ook dit project weer hebben kunnen realiseren.

In oktober 2015 werd het project feestelijk geopend in het bijzijn van bestuurslid Paul Hendrikx. Ook dit project hebben wij gerealiseerd in samenwerking met onze lokale partners Constru Casa en Los Niños. Daarnaast hebben wij co-financiering voor dit project ontvangen van Wilde Ganzen.

Project
In
Beeld