Asociaciones Transiciones, 2012

Dit project hield de bouw in van een klaslokaal voor een dagopvang en een werkplaats voor kinderen met een handicap, die aansluit bij de ‘gewone’ school. De Guatemalteekse organisatie Asociacions Transiciones zet zich in om deze gehandicapte kinderen door te laten stromen, zodat de kinderen samen met hun broers en zusjes naar school kunnen.

Antigua, 

Guatemala 

2017

Het project in cijfers

Geen woorden maar daden.

Het verhaal.

Het project is ontstaan doordat kinderen met een handicap (lichamelijk of geestelijk) niet terecht kunnen op de school die in het dorp San Antonio Aqua’s Calientes is gebouwd, circa 10 km van Antigua. In het gebied waar de school staat zijn veel kinderen, maar voor de kinderen met een handicap was nergens opvang voor. 

Asociacions Transiciones is begonnen in een uithoek in een klein huiskamertje met dagopvang projectjes zodat de kinderen met een handicap met hun broertjes en zusjes die naar school gaan mee konden komen. Dit had zulke onverwacht goede resultaten dat kinderen door konden stromen naar de gewone school.  Er is een grote lokale behoefte ontstaan om een volwaardig schoollokaal voor deze kinderen neer te zetten, welke goed bereikbaar is en vlakbij de school.Er is een lokaal gebouwd met alle voorzieningen die nodig zijn zodat voor de kinderen met een handicap er ook een kans is om onderwijs op hun niveau te genieten en daardoor betere kansen voor de toekomst kunnen krijgen. De looptijd van het project is 4 maanden geweest, te weten Augustus 2012- December 2012. Het betreft hier een klein project dat snel gerealiseerd kon worden voor circa € 6.000. 

Wat is er nog mooier dan deze gehandicapte kinderen een kans te geven! Bedankt voor uw steun!  

Project
In
Beeld