Samamyto, 2011

San Samox is een kleine gemeenschap van zo’n 700 mensen gelegen in Alto Verapaz, het noorden van Guatemala. Het is circa 5 uur rijden van Guatemala-stad en ruim 1 uur van de plaats Coban. De gemeenschap bevindt zich in een afgelegen gebied en leeft voornamelijk van kleinschalige landbouw. De mensen leven zeer armoedig, er is nauwelijks elektriciteit, maar de gemeenschap heeft zich goed georganiseerd. CasaSito en ConstruCasa hebben een projectvoorstel opgesteld dat voorzag in de bouw van 4 lokalen en een ruimte voor de administratie. Het project is uiteindelijk met financiële steun van SKG gerealiseerd.

Alta Verapaz, 

Guatemala 

2011

Het project in cijfers

Geen woorden maar daden.

Het verhaal.

De dorpsgemeenschap heeft zelf het basisonderwijs opgezet dat momenteel door de overheid wordt gefinancierd. De schoollokalen zijn zelf gebouwd, de overheid heeft enkele jaren geleden voorzien in 3 lokalen voor het basisonderwijs. 

In 2008 heeft het comité het initiatief genomen om voortgezet onderwijs voor de kinderen op te zetten. Aangezien de dichtstbijzijnde school op circa 2 uur loopafstand (half uur met de auto) ligt en de kosten voor transport hoog zijn was de behoefte reëel. Het project voorziet in het noodzakelijke voortgezet onderwijs in San Samox. Vanwege dit project kunnen in principe alle kinderen die het basisonderwijs afronden doorleren. 

Na de constructie van de Telesecundario School, heeft het Ministerie van Onderwijs in Guatemala helaas niet aan haar verplichtingen voldaan om de salarissen van de leraren te betalen. 

CasaSito, partner van SKG in Guatemala, realiseerde zich dat er een grote investering gedaan was in het recente verleden, die niet verloren mocht gaan en besloot om de financiering van de salarissen dan maar zelf te gaan regelen. Met behulp van de donaties van Developing Scholars was CasaSito in staat om de salarissen van 2011 te betalen en kon zij zich ook garant stellen voor de salarissen van 2012. Echter, in juni 2012, na veel gelobby door de medewerkers van CasaSito en het San Samox leraren team, heeft het Ministerie van Educatie uiteindelijk toch ingestemd om de oorspronkelijke toezeggingen gestand te doen. 

In augustus 2012 is de overheid gestart met het betalen van de salarissen. Wij zien dit als een heel belangrijke stap in de ontwikkeling van de school, aangezien de overheid nu ook geinvesteerd heeft in de school en de fondsen die CasaSito reeds beschikbaar had nu aangewend kunnen worden voor andere zaken zoals schoolmaterialen en beurzen voor leerlingen.

De bouw van de Telescundario is in 2011 afgerond. Voor de 3 jaren onderwijs waren toentertijd 30 leerlingen in het eerste jaar, 18 in het tweede jaar en 8 in het derde jaar. De inschrijving waren zelfs nog niet afgerond! Een mooi project voor jonge leerlingen om toch door te kunnen leren.

Project
In
Beeld