Peniel, 2009

In 2009 heeft SKG een project van de organisatie Peniel gesteund. Het ging om de bouw van een school voor gehandicapte kinderen in het plaatsje Chicaman. Dit project heeft zeer veel impact gehad, doordat het in een groot afgelegen gebied de enige plek is waar gehandicapten kinderen onderwijs kunnen genieten. We zijn trots op de enorme steun die we konden bieden aan dit mooie en kleinschalig initiatief. Mede door uw bijdrage is er nu ook voor deze kwetsbare groep kinderen uitzicht op een beter toekomst.

El Quiché, 

Guatemala 

2009

Het project in cijfers

Geen woorden maar daden.

Het verhaal.

De organisatie Peniel is gestart door Auro Delgado. Zij was de vrouw van de burgemeester van Chicaman en heeft zelf een kind met het syndroom down. Samen met ouders van andere gehandicapte kinderen heeft ze een comité gevormd met als doel een school op te richten voor kinderen die speciale begeleiding nodig hebben. In 2009 heeft de Peniel organisatie tijdelijk een ruimte in gebruik gekregen van de gemeente. Hierdoor konden ongeveer 20 kinderen gebruik gaan maken van de faciliteit. 

Peniel is de eerste school voor kinderen met speciale behoeften in de gemeenschap van Chicaman en ontvangt kinderen vanuit de wijde omgeving. De meeste ouders moeten ver reizen en komen vaak te voet. Soms dragen zij de kinderen zelfs op hun rug. Een lastige taak, maar zeker geen belemmering, nu het alternatief is dat de kinderen thuis blijven en geen speciaal onderwijs krijgen. 

Er bestond een grote behoefte aan meer ruimte, doordat in de omgeving nog meer gehandicapte kinderen woonden die toentertijd niet op de school konden worden opgenomen door een gebrek aan ruimte. De Peniel stichting had het voor elkaar gekregen om middels verschillende donaties 2 klaslokalen, 1 kleine fysiotherapieruimte en een toilet te kunnen bouwen.  

SKG heeft de zeer gewenste uitbreiding van deze faciliteit mogelijk gemaakt: 1 kantoorruimte, 1 keuken, 1 opslagruimte, 1 extra fysiotherapie ruimte en basis meubilair (tafels, stoelen, bureaus). Om naar de behoefte en wens van de gemeenschap het project te kunnen afronden kwam het projectbudget uit op circa  €14.000.

Met uw steun en de enorme inzet van de gemeenschap hebben we dit project weten te realiseren. Daarnaast danken wij ook onze lokale partner Constru Casa en Wilde ganzen voor hun bijdrage. Door dit project zijn wij in staat geweest om ook deze kwetsbare groep kinderen middels onderwijs een uitzicht te geven op een betere toekomst.

Project
In
Beeld