Educarte, 2008

SKG steunt de bibliotheek van het project EducArte in het centrum van Ciudad Vieja sinds 2008. Het gaat om een kleinschalige bijdrage in een groter educatief project. 

Van de bijdrage van SKG wordt het salaris van een bibliothecaris betaald en verder draagt SKG zorg voor computers en internet.

Ciudad Vieja, 

Guatemala 

2008

Het project in cijfers

Geen woorden maar daden.

Het verhaal.

Het project EducArte is gevestigd in een nieuw gebouw midden in het centrum van Ciudad Vieja. Het is een mooi statig gebouw dat voor zeer weinig wordt gehuurd. Op de begane grond, direct bij de ingang is de bibliotheek gevestigd. Op de bovenverdiepingen lopen de onderwijsprogramma’s, die overigens plaatsvinden zonder steun van SKG. Tijdens ons meest recente bezoek in december 2011 was de bibliotheek in een goede staat en werd aangegeven dat nu ook veel werk op scholen wordt gedaan (18 scholen worden bezocht!) waar de interesse voor bibliotheken en lezen via een speciaal programma wordt bevorderd. Het is een uniek programma met goede resultaten.

Het onderwijsprogramma van EducArte behelst een grote pre-primeria (78 kinderen), een PEAC groep van 28 (bijscholing voor kinderen die gewone onderwijs hebben gemist) en 15 studiebeurzen voor speciale kinderen.

De bibliotheek heeft voor 2012 plannen om 18 scholen te bezoeken en andere projecten uit te voeren op pleinen en in parken. Doel is om de interesse voor bibliotheken en boeken te bevorderen. 

Project
In
Beeld