De Stichting Kinderprojecten Guatemala

De Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) is in maart 2007 opgericht door leden van de vereniging Guateniños, een vereniging voor gezinnen die kinderen hebben geadopteerd uit Guatemala. De vereniging Guateniños bevordert de contacten tussen de adoptiegezinnen en de adoptiekinderen uit Guatemala en behartigt in voorkomende gevallen ook hun belangen.

Bij de leden van de vereniging Guateniños bleek de behoefte aanwezig om naast de uitwisseling van informatie ook daadwerkelijk iets positiefs te doen voor kinderen in Guatemala. Vandaar dat besloten is tot de oprichting van SKG om schoolprojecten ter hand te nemen in Guatemala. Wij voelen ons erg betrokken bij het land waar onze adoptiekinderen vandaan komen en willen er graag aan bijdragen dat de kinderen in Guatemala ook naar school kunnen en een betere toekomst krijgen. Onderwijs is in onze visie een van de belangrijkste voorwaarden om de onderdrukte Maya-bevolking uit Guatemala op weg te helpen naar een betere toekomst. Daarnaast willen we een informatie-uitwisseling mogelijk maken tussen de kinderen in Guatemala en Nederland.

Hoofdlijnen van ons beleid
De Stichting Kinderprojecten Guatemala wil de kansen voor de kinderen in Guatemala door te investeren in het onderwijs. Dat doen we voornamelijk door degelijke en betaalbare schoolgebouwen te bouwen voor de armste kinderen in Guatemala. Dat is de start van kwalitatief goed onderwijs.

Het beleid van SKG in het kort

  • We concentreren ons op fondsenwerving en communcatie;
  • We werken nauw samen met enkele betrouwbare partners in Guatemala die de daadwerkelijke projecten realiseren;
  • We maken zoveel mogelijk gebruik van cofinanciering (o.a. Wilde Ganzen) om een breed publiek te bereiken en meer waarde te halen uit de donaties en giften;
  • We streven naar de bouw van 1 tot 2 scholen per jaar in de armste zelfvoorzienende gemeenschappen in Guatemala die vaak in afgelegen gebieden liggen.

Het volledige beleidsplan van SKG is hier beschikbaar.

Onze werkwijze
De leden van het bestuur zijn onbezoldigd en de kosten van reizen, administratie, fondsenwerving etcetera, worden doorgaans door de bestuursleden zelf betaald. Dit om alle giften en schenkingen zoveel mogelijk ten behoeve van de Guatemalteekse bevolking te laten komen.