September 2019, de school is klaar!

Eind juli verloopt de bouw voorspoedig. De muren zijn opgetrokken en de afwerking van de vloeren is begonnen. Als alles goed blijft gaan dan kunnen de nieuwe lokalen eind augustus worden geopend.

 

 

Eind juni 2019 is de bouw van start gegaan. Iedereen helpt mee.

 

Bij de opstart van de bouw is hulp ontvangen van een docent van de Mario Galvez Universiteit, die met studenten helpt bij het houden van toezicht / de voortgang van de bouw in de gaten houdt. Dit is gratis advies voor ons. Samen met Ranferí, de bouwbegeleider van Constru Casa hebben ze geconstateerd dat rekening houdend met het verloop in het terrein, het zeer aan te raden is een zogenaamde ‘muro de contención’ te bouwen (werende muur, extra versteviging om hoogteverschil/zakkende grond op te vangen). We hebben ingestemd met deze extra muur en hopen dat we de extra kosten in het project kunnen opvangen. 

Hier zijn meer foto's van het project. 

In april 2019 is het project Tepe Nance door Wilde Ganzen gekozen tot het project van de week. Mede door deze mooie publiciteit is in mei 2019 het benodigde budget van € 22.882 binnengehaald. Wilde Ganzen heeft elke euro met 50% vermeerderd.