Steun ons

Wij hopen dat wij u op deze website hebben kunnen laten zien dat de Stichting Kinderprojecten Guatemala heel goed werk verricht om de situatie van de allerarmste kinderen in dit land sterk te verbeteren. Als je het opleidingsniveau van de bevolking verbetert, verbeter je structureel de situatie in een land.

De leden van ons bestuur zijn onbezoldigd en de kosten van reizen, administratie, fondsenwerving etcetera, worden doorgaans door de bestuursleden zelf betaald. Dit om alle giften en schenkingen zoveel mogelijk ten behoeve van de Guatemalteekse bevolking te laten komen. Er komt dan ook meer dan 98% van uw donatie toe aan het goede doel.

U kunt ons op een aantal manieren steunen. 

Bankrekeningnummer NL16 RABO 0122 7760 62 ten name van Kinderprojecten Guatemala te Hoensbroek.

Namens de kinderen in Guatemala van harte bedankt!