Uiteraard stellen wij het erg op prijs als bedrijven onze activiteiten ondersteunen in de vorm van sponsoring. Wij hebben hier verschillende mogelijkheden voor.

1.  Sponsoring van SKG is mogelijk via vermelding van uw bedrijfsnaam, logo en link op de SKG-website en reclame in de nieuwsbrief SKG.

a. Bij een sponsoring van ten minste 500€/jr krijgt u een vermelding op onze website.

b. Bij sponsoring van 750€/jr krijgt u naast de vermelding op de website ook een advertentie/vermelding in onze nieuwsbrief die 4 maal per jaar wordt verzonden. Tevens kunt u in uw bedrijfscommunicatie verwijzen naar SKG en onze projecten.

c. U kunt ook een advertentie/vermelding van uw bedrijf in onze nieuwsbrief krijgen voor 100€ per keer. 

2. Door middel van de sponsoring van de Stichting Kinderprojecten Guatemala toont u maatschappelijke betrokkenheid. Door onze zeer lage kosten en directe lijn met Guatemala komt uw sponsoring geheel ten goede van de projecten. Bovendien proberen we via co-financiering uw gift meer waarde te geven.

4. Uiteraard moeten de doelstelling en aard van uw bedrijf niet in strijd zijn met de doelstellingen van algemeen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bestuur van SKG bekijkt dit en beslist na aanvraag.

4. In de Wet op de vennootschapsbelasting is bepaald dat een bedrijf een gift in aftrek mag brengen. De voorwaarden kunt u terugvinden bij de belastingdienst.

Heeft u interesse in sponsoring van onze stichting, neemt u dan gerust contact met ons op via ons contactformulier of direct met de penningmeester Peter Hagedoren.

Namens de kinderen in Guatemala van harte bedankt voor uw steun!