Peniel: Bouw van een school voor gehandicapte kinderen in Chicaman, Quiche

De organisatie Peniel is gestart door Auro Delgado, de vrouw van de burgemeester van Chicaman die een kind met down syndroom had. De school bevindt zich in het dorpje El Carisal, vlak buiten Chicaman en ontvangt kinderen vanuit de wijde omgeving. Samen met ouders van andere gehandicapte kinderen heeft ze een comité gevormd met als doel een school op te richten voor kinderen die speciale begeleiding nodig hebben.

In 2009 heeft de Peniel organisatie tijdelijk een ruimte in gebruik gekregen van de gemeente die ook het salaris van een leraar betaalt. Momenteel maken 20 kinderen gebruik van de faciliteit. Peniel is de eerste school voor kinderen met speciale behoeften in de gemeenschap van Chicaman en meerdere families met mentaal gehandicapte kinderen en andere speciale behoeften komen nu naar dit centrum. 

Sommige ouders moeten ver reizen en vaak lopen, soms letterlijk met de kinderen op de rug gedragen komen ze dagelijks naar het schooltje. Voor hen is het geen belemmering. Het alternatief is namelijk dat de kinderen volledig thuis verblijven en geen speciale aandacht kunnen ontvangen of mogelijkheid tot onderwijs zullen hebben. Er bestaat grote mogelijkheid voor groei van aantal kinderen, omdat er nog veel meer kinderen met speciale behoeften in de omgeving wonen, die tot op heden niet op de school konden worden opgenomen, door gebrek aan ruimte. Nu inmiddels twee klaslokalen en een kleine fysiotherapieruimte beschikbaar waren, konden al meer kinderen worden opgenomen in de lopende programma's.

Nog zeer gewenst en noodzakelijk voor de voortgang van het project waren: 1 kantoor ruimte, 1 keuken, 1 opslagruimte, 1 extra fysiotherapie ruimte en basismeubilair (tafels, stoelen en een bureau).

Hiermee kwam het projectbudget op circa € 14.000 uit om het naar behoefte en wens van de gemeenschap en jongeren te kunnen afronden. De gemeenschap heeft zelf keihard meegewerkt om dit project te realiseren! Met uw steun zijn wij in staat geweest om deze kwetsbare groep kinderen ook uitzicht te geven op een betere toekomst.

Dit is een klein project met zeer veel impact in het gebied en door de betere huisvesting is er mogelijkheid voor geleidelijke groei, waarvoor een grote behoefte is. Het is echt het enige project voor dit soort jongeren in een heel groot afgelegen gebied. Een mooi project en een enorme steun voor een mooi en kleinschalig initiatief.

Ook dit project hebben wij gerealiseerd in samenwerken met onze lokale partner Constru Casa. Daarnaast kregen we wederom steun van onze partner Wilde Ganzen door middel van een co-financiering bij de realisatie van dit project.

Namens de kinderen van Peniel van harte bedankt voor uw steun!