Onze partners

Stichting Kinderprojecten Guatemala werkt in Guatemala nauw samen met een aantal lokale stichtingen:

Stichting Los Ninos

Deze stichting is lange tijd jaar bezig met de verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg en de leefomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen in Guatemala. Los Niños formuleert projecten aan de hand van de behoefte en vraagt hiervoor steun aan Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG). Los Niños voert de projecten uit en rapporteert aan SKG. SKG brengt periodiek een bezoek aan Guatemala en controleert en evalueert de projecten ter plaatse. 

Constru Casa

Het project Constru Casa is gestart in maart 2004 en is een initiatief van de Nederlandse Carolien van Heerde. Carolien is bouwkundig ingenieur en werkte in Nederland voor de Nationale Woningraad en diverse woningbouwverenigingen. Vervolgens was ze vijf jaar werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen als projectleider en consultant op het gebied van onderhoud van gebouwen en huisvestingsbeleid.

Sinds 2001 woont Carolien in Antigua, Guatemala. Daar is ze werkzaam in diverse bouwkundige projecten ten gunste van diverse sociale organisaties en gemeenschappen. De activiteiten van Carolien beperken zich niet tot de bouw, ook zet zij zich in voor onderwijs en gezondheidszorg voor de armste mensen in Guatemala. 

Begin 2004 richtte Carolien Constru Casa op. Tot op heden, in 2011, heeft Constru Casa meer dan 440 woningen gebouwd en een groot aantal gebouwen zoals scholen en gezondheidscentra opgeleverd.  

CasaSito

Na een aantal jaar ontwikkelingswerk te hebben verricht in Afrika en Latijns Amerika besloot Alice Lee So Fong om een eigen kleine stichting op te richten in Guatemala met haar echtgenoot, gerg Schwendinger. Deze organisatie, CasaSito richt zich op het ondersteunen van opleidingsinstituten in de buurt van Antigua in Guatemala. CasaSito werd opgericht in Austin, texas in 2004. 

Wilde Ganzen

 

De Wilde Ganzen is een Nederlandse stichting die ons COEDUCA project heeft meegefinancierd. Iedere Euro die onze stichting ophaalde werd met 55% vermeerderd, hetgeen betekende dat wij de school veel eerder konden gaan bouwen en dus de leerlingen eerder opleiden. 

NCDO

NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. Dit centrum heeft ons project in Alotenango met de naam Melanjoco meegefinancierd.