Melanjoco

Alotenango is een dorp in het hoogland met 18.000 inwoners. Het is deels een Maya-gemeenschap, maar de meeste kinderen spreken wel Spaans. De schoolactiviteiten vonden plaats in diverse kleine huurhuisjes. Door het toegenomen aantal leerlingen was er dringend behoefte aan een echt schoolgebouw. Daarop heeft SKG in 2007 besloten om samen met Los Ninos een basisschool te gaan bouwen voor 300 kinderen. De bouw is in 2008 van start gegaan en de school werd op 15 juli 2009 geopend. De eerste jaren zal de exploitatie voor rekening van Los Ninos en SKG komen, maar het ligt in de bedoeling dit op termijn over te dragen aan de lokale autoriteiten en bevolking. 

 De voorzieningen bestaan uit een kleine kleuterschool (preprimaria), een basisschool (primaria), huiswerkklassen, praktijklessen in timmeren, naaien en computer. Daarnaast is er een alfabetiseringsprogramma voor oudere kinderen en is in 2006 het eerste jaar van een driejarige middelbare school-opleiding (basico) van start gegaan. Ook wordt er aandacht besteedt aan medische zorg, goede voeding en hygiëne. Ouders worden bij de school betrokken door ouderavonden, door het vieren van moederdag en vaderdag, door cursussen en informatiebijeenkomsten voor moeders over hygiëne en gezondheid etc. 

De kinderen krijgen ongeacht geloof en/of achtergrond de kans om te leren en daarmee neemt hun uitzicht op een betere toekomst fors toe. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een vertrouwensband met de ouders, want 60 procent van hen kan niet lezen en schrijven en daardoor hebben ze in eerste instantie weinig vertrouwen in educatie.   

Het project Melanjoco betrof de bouw van een school met 8 lokalen in het armste deel van Alotenango. De school is met steun van de NCDO en gezamenlijk met Los Niños gefinancierd. De bouw is begeleidt door Los Niños. Het is een zeer hoogwaardig schoolgebouw van 2 verdiepingen dat zeer robuust is, bestand tegen aardbevingen. 

SKG heeft zich naast de bijdrage aan het gebouw voor een periode van 5 jaren verbonden aan een bijdrage in de exploitatie van de school om daadwerkelijk het onderwijs te steunen. Los Niños zorgt voor de uitvoering van het toezicht en de afspraken met Benedicion de Dios, de lokale stichting van Julio García die het onderwijs uitvoert. Via een vrijwilligers programma draagt Los Niños ook in mankracht bij aan de steun van het onderwijs. De kosten per leerling zijn circa 17 Euro per maand. Hiervoor krijgen de leerlingen naast onderwijs ook nog een kleine middagmaaltijd (veel kinderen gaan zonder eten naar school). Steun ons om dit mogelijk te maken.