Legaat en notarieel

Als u jaarlijks een vast bedrag wilt schenken aan Stichting Kinderprojecten Guatemala, is het schenken van een lijfrente (ook wel notarieel schenken genoemd) fiscaal interessant.

De schenking krijgt dan de vorm van een lijfrente, die wordt vastgelegd in een notariële akte, en dient over ten minste vijf jaarlijkse termijnen te worden gespreid. De jaarlijkse termijnen zijn volledig aftrekbaar van uw inkomen, dus zonder enige drempel of maximum.

U betaalt per jaar een vast bedrag, waar de fiscus dus maximaal 52% aan meebetaalt vanwege de volledige aftrekbaarheid. U kunt via de lijfrenteschenking uiteraard ook een eenmalige grote schenking in vijf gelijke delen verdelen. U kunt het hele bedrag dan al direct betaalbaar stellen. Omdat u dan ten opzichte van de akte in jaar 1 teveel betaalt, ontstaat er een schuld van Stichting Kinderprojecten Guatemala aan u. De schuld vermindert doordat Stichting Kinderprojecten Guatemala jaarlijks de te ontvangen lijfrentetermijn met de schuld verrekent. Uiteraard zullen de schuld en de verrekening wel vastgelegd moeten worden.

Ook hier geldt dat fiscale partners onderling kunnen bepalen bij wie de lijfrentetermijn in aftrek wordt gebracht en dat via een voorlopige teruggaaf het belastingvoordeel al direct gerealiseerd kan worden.

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst over deze constuctie, neemt u dan gerust contact met ons op via ons contactformulier of direct met de penningmeester Peter Hagedoren.

Namens de kinderen in Guatemala van harte bedankt voor uw steun!