Giften en Schenken aan Stichting Kinderprojecten Guatemala

Alle giften, schenkingen en donaties kunnen worden gedaan op ons rekeningnummer:

NL16 RABO 0122 7760 62 ten name van Kinderprojecten Guatemala te Hoensbroek.

Er zijn verschillende manieren waarop u fiscaal vriendelijk aan Stichting Kinderprojecten Guatemala kunt schenken. Hieronder lichten wij deze manieren kort toe.

Eenmalige schenking

Een schenking die u aan Stichting Kinderprojecten Guatemala doet, is in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrek bedraagt maximaal 52%, afhankelijk van de hoogte en samenstelling van uw inkomen. U moet wel rekening houden met de drempel en het maximum. De schenking is namelijk aftrekbaar voor zover deze en andere schenkingen minimaal 1% (drempel met een minimum van € 60) en maximaal 10% van uw gezamenlijke box I, II en III-inkomen bedragen. Heeft u een fiscale partner, dan worden beide inkomens samengevoegd voor de bepaling aan de drempel en het maximum. Vervolgens heeft u de keuze bij wie de schenking in aftrek wordt gebracht (u kunt ook allebei een deel van de aftrek in aanmerking nemen). Van de eenmalige schenkingen dient u de schriftelijke bescheiden te bewaren. Via een voorlopige teruggaaf kunt u in het jaar waarin u geschonken heeft al direct profiteren van de belastingaftrek. 

Successie- en schenkingsrecht

Schenkingsrecht en successierecht Stichting Kinderprojecten Guatemala is een algemeen nut beogende instelling waarvoor een zogenaamde 24, lid 4 Successiewet-rangschikking door de Belastingdienst is afgegeven. Met deze rangschikking is Stichting Kinderprojecten Guatemala over schenkingen en verkrijgingen krachtens overlijden maximaal 8% schenkingsrecht verschuldigd. Over bedragen tot € 4.303 (gedurende twee jaar) is Stichting Kinderprojecten Guatemala zelfs helemaal geen schenkingsrecht verschuldigd. Bij een hogere verkrijging wordt in beginsel over het gehele bedrag belasting geheven. De verschuldigde belasting bedraagt echter nooit meer dan 75% van het bedrag waarmee de vrijstelling wordt overschreden. U kunt Stichting Kinderprojecten Guatemala ook in uw testament opnemen. Over de eerste € 8.602 is Stichting Kinderprojecten Guatemala geen successierecht verschuldigd.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om donateur te worden van SKG. Mocht u overwegen om periodiek een bedrag te schenken aan SKG dan is notarieel schenken wellicht interessant voor u. 

Voor bedrijven bestaat tenslotte altijd de mogelijkheid om sponsor te worden. 

Meer informatie

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst over de manieren waarop u fiscaal vriendelijk aan Stichting Kinderprojecten Guatemala kunt schenken, neemt u dan gerust contact met ons op via ons contactformulier of direct met de penningmeester Peter Hagedoren.

Namens de kinderen in Guatemala van harte bedankt voor uw steun!