Postadres

Stichting Kinderprojecten Guatemala
Mariaplein 2
6245BT Eijsden
Tel. 043-4094049

e-mail: info@kinderprojectenguatemala.nl 

Voorzitter SKG:
Dhr. Wolter Sillevis Smitt
e-mail: voorzitter@kinderprojectenguatemala.nl 
 
Secretaris SKG:
Dhr. R. van Oostenbrugge
Tel.nr. 043-4094049
e-mail: secretaris@kinderprojectenguatemala.nl 

Penningmeester SKG:
Dhr. Peter Hagedoren
e-mail: penningmeester@kinderprojectenguatemala.nl

Bankrekeningnummer
Rabobank 12.27.76.062 ten name van Kinderprojecten Guatemala te Hoensbroek

Webmaster
Vragen of opmerkingen over de website kunt u richten aan Davita Sillevis Smitt of neem contact op met ons via ons contactformulier.