In november 2017 is SKG samen met ConstruCasa gestart met een nieuw project in Chicaman, gelegen in El Quiché, Guatemala.

SKG en ConstruCasa bouwen twee lokalen voor het middelbare onderwijs met twee toiletten ter vervanging van de huidige houten lokalen die in slechte staat zijn.

Met nieuwe lokalen gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog en hebben deze kinderen een betere kans in de toekomst.

De totale projectomvang bedraagt € 22.622. De Stichting Wilde Ganzen steunt het project en vermeerderd elke euro met 50 cent. In februari 2018 hadden we de benodigde fondsen bijeen en in april ging de bouw van start.

 

De bouw is in juni 2018 binnen de geplande tijd en budget afgerond.

 

 

 

 

Giften voor toekomstige projecten blijven van harte welkom. Doneer nu via onderstaande link.

DONEER € 20   DONEER € 50 DONEER € 100 

 

U kunt ook storten op SKG rekeningnummer NL16 RABO 0122 7760 62 ten name van Kinderprojecten Guatemala te Hoensbroek.

Alvast veel dank voor uw gift.