Preprimaria in Berlin, Mixco - een stad dichtbij Guatemala stad

In een buitenwijk van Mixco is onze partnerorganisatie ConstruCasa een samenwerking aangegaan met een lokale school en een project met tandartsenvoorzieningen voor schoolgaande kinderen. Mixco is een grote groeistad, vlak buiten Guatemala-stad, en is over het algemeen slecht ontwikkeld. De stad heeft te maken met de nodige problemen op gebied van huisvesting, infrastructuur en veiligheid. De buurtgemeenschap van Berlin is zeer hecht en heeft een hele goede indruk gemaakt. Er is een goede pre-primaria opgezet van 4 lokalen. Echter, deze faciliteit was te klein.

Tot voor kort werd gebruik gemaakt van één klaslokaal aan de andere kant van de afgrond dan waar deze kleuterschool s gebouwd. maar dit leverde de nodige logistieke problemen op. Bovendien was het voor ouders niet gewenst kinderen op de twee verschillende locaties te hebben, aangezien het een gevaarlijk gebied is om te verblijven.

Het comité van de school is zeer hecht en sterk gemotiveerd. Het pre-primeria is de basis van het onderwijs. Veel kinderen gaan pas met 7 jaar naar de eerste klas lagere school, en zo'n 60% van alle startende kinderen faalt in het eerste schooljaar en moet dat dan overdoen. Door meer kleuteronderwijs beschikbaar te hebben, en toegankelijk te laten zijn voor alle kinderen (ook uit extreem arme groepen, en niet alleen op basis van privé-onderwijs voor de rijkere groepen uit de samenleving), is bewezen dat veel meer kinderen succesvol kunnen zijn in de eerste klas van de lagere school. De nieuwe lokalen die we gebouwd hebben brengen direct meer kleuters in het onderwijs.

Het project omvatte de bouw van 2 extra klassen met toiletten. Hierdoor kunnen 2 maal 40 kinderen extra kleuteronderwijs ontvangen. De kosten van het project bedroegen circa Q 218.784 ofwel € 24.500.

 

 

 

In oktober 2015 werd het project feestelijk geopend in het bijzijn van bestuurslid Paul Hendrikx. 

 

Ook dit project hebben wij gerealiseerd in samenwerking met onze lokale partners Constru Casa en Los Ninos. Daarnaast hebben wij co-financiering voor dit project ontvangen van Wilde Ganzen.

 

Namens de kinderen van Berlin Mixco van harte bedankt dat wij ook dit project weer hebben kunnen realiseren.